Főbb szakterületeim

Polgári jog

 • Ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződések
 • Új társasház alapítás, társasház alapító okirat módosítás
 • Osztatlan közös tulajdonú ingatlanra használati megállapodás, önálló épület feltűntetés
 • Telekalakítási eljárások során képviselet, telekalakítási megállapodások
 • Végrendeletek, öröklési szerződések
 • Tartási szerződések
 • Egyesületek alapítása, változásbejegyzési eljárás
 • Ingatlanokkal kapcsolatos jogi tanácsadás

Speciális, termőfölddel kapcsolatos eljárások

 • Haszonbérleti, adásvételi, ajándékozási szerződések
 • Részarány kiadás során kialakult osztatlan közös tulajdon megszűntetésére jogi szolgáltató tevékenység
 • Belterületbe vonás, időlege/végleges más célú hasznosítás

Cégeljárás

 • Cégalapítás
 • Változásbejegyzési eljárás

Családjog

 • Házassági vagyonjogi szerződések
 • Élettársi (vagyonjogi) szerződések

Építésjog

 • Tervezési, építési/generál kivitelezési, felelős műszaki vezetői/ellenőri szerződések, Építésügyi jogviták kezelése

Munkajog

 • Munkaszerződések
 • Munkaügyi jogviták